خیابان دکتر شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خیابان قبا، پلاک 33
021-2705

فاطمه حقانی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد معماری-

سمت:

طراح و آرشیتکت-

داخلی:

204-

آدرس ایمیل:

nabh93@gmail.com-

pic427145410001-

@title